Miloš Havelka

Miloš Havelka

Prof. Mgr. Miloš Havelka, CSc., studoval filosofii, bohemistiku a fakultativně historiografii u prof. Jaroslava Kudrny a estetiku u Olega Suse. Od poloviny šedesátých let působil jako redaktor ve sdělovacích prostředcích. Od roku 1970 byl stážistou, odborným vědeckým a vědeckým pracovníkem ČSAV. V letech 1994–2000 byl šéfredaktorem Sociologického časopisu a Czech Sociological Review. Od roku 2000 je profesorem FHS UK. V letech 2002 a 2004–2005 byl hostujícím profesorem na TU Chemnitz. Zabývá se dějinami idejí, dějinami filosofie dějin, historickou sociologií a sociologií náboženství. Z němčiny překládal texty Maxe Webera a Ralfa Dahrendorfa, k vydání připravil výbor z Filosofie symbolických forem Ernsta Cassirera a studii z náboženské filosofie Karla Jasperse Šifry transcendence. V nakladatelství Torst publikoval dva svazky textů (1995 a 2005) Spor o smysl českých dějin (1895–1938) a Spor o smysl českých dějin 2 (1938–1989), v Nakladatelství Lidových novin monografickou studii Dějiny a smysl (2002), v brněnském CDK Ideje – dějiny – společnost (2010) a v nakladatelství Pavel Mervart kolektivní monografii Náboženské kultury v českých zemích v 19. a 20. století (2014).