František Graus

František Graus

František Graus (1921–1989) byl jedním z nejvýznamnějších českých historiků. Dodnes kvůli svému působení v Ústavu československých dějin ČSAV a především kvůli svým postojům na počátku 50. let, kdy patřil k hlavním představitelům marxistické historiogra? e, vyvolává v historické obci jisté kontroverze. Po vydání Dějin venkovského lidu se na konci 50. let začal systematicky věnovat studiu merovejských legend a mocenskopolitickým dějinám raného středověku. Pocit krize historického vědomí ho na konci 60. let přivedl ke studiu otázek kolektivní paměti, středověkého nacionalismu a národního vědomí, jež zúročil v monogra? ích Živá minulost: Středověké tradice a představy o středověku (1975, 2017) a Die Nationenbildung der Westslawen im Mittelalter (1980). Po emigraci se stal světově uznávaným profesorem středověkých dějin v Basileji, organizátorem řady konferencí a vydavatelem významných kolektivních děl a časopisů.