Michael D. Gordin

Michael D. Gordin

Michael D. Gordin (*1974) je americký historik vědy a slavista. Absolvoval Harvardovu univerzitu, je profesorem na Princetonské univerzitě. Publikoval řadu knih a prací z historie vědy, zaměřených na východoevropský prostor – psal o Mendělejevovi, Lysenkovi a vědě v období studené války. Kniha o pražském pobytu Alberta Einsteina je jeho nejnovější prací.

Knihy autora