Ernst Hans Gombrich

Ernst Hans Gombrich

Ernst Hans Gombrich (1909–2001), jeden z nejvlivnějších kunsthistoriků 20. století, se narodil ve Vídni, v roce 1936 emigroval do Británie, kde působil na řadě univerzit. Otázkám dějin výtvarného umění věnoval řadu knih, zejména Příběh umění, dost možná nejprodávanější přehled vývoje umění od nejstarších dob do 20. století, ale také opakovaně vydávané soubory Umění a iluze, Smysl pro řád nebo studií O renesanci.