Aleksander Gieysztor

Aleksander Gieysztor

Aleksander Gieysztor (1916–1999) byl jedním z nejvýznamnějších polských historiků, působil na Varšavské univerzitě a zároveň mnoho let řídil Historický ústav Polské akademie věd. Zasloužil se především o rozvoj studia středověké materiální a duchovní kultury. Gieysztor byl mistrem drobných studií a esejí. Mezi jeho dodnes cenné práce patří Zarys nauk pomocniczych historii (1948) a Zarys dziejów pisma łacińskiego (1972).

Knihy autora