Gerald z Walesu

Gerald z Walesu

Gerald z Walesu († 1223) byl středověký intelektuál, duchovní a kronikář, známý také jako Gerald de Barry či Giraldus Cambrensis). Pocházel k okolí Pembroke v jihozápadním Walesu a hlásil se k příbuzenství s velšsko-normanským rodem Fitzgeraldů. Ve svém díle zachytil dobytí Irska anglickým králem Jindřichem II. (1171), počátky anglického panství ve Walesu a také keltské tradice a zvyky na britských ostrovech: Putování Walesem / Popis Walesu (Argo 2008), Prorocká historie dobytí Irska či Dějiny a místopis Irska.