Francois Furet

Francois Furet

François Furet (1927-1997) byl francouzský historik, který se věnoval především dějinám francouzské revoluce. Od roku 1960 až do svého penzionování byl profesorem na pařížské École des Hautes Études en Sciences Sociales. Od roku 1985 rovněž přednášel na University of Chicago. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří dvojdílná La Révolution française (1999), vydaná v Argu pod názvem Francouzská revoluce, díl 1: Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814 (2004), díl 2: Ukončit revoluci: od Ludvíka XVIII. po Julese Ferryho (1815-1880), (2007);Penser la Révolution française (1983), Dictionnaire critique de la Révolution française (2007); Fascisme et communisme (1998).