David Foenkinos

David Foenkinos

DAVID FOENKINOS (*1974 v Paříži) Na Sorbonně vystudoval literaturu, studoval i jazz a poté učil hru na kytaru. K tomu publikoval romány; za Inversion de l’Idiotie: de l’infl uence de deux Polonais (Idiocie naruby aneb Co způsobili dva Poláci) získal v roce 2001 cenu Françoise Mauriaca, za Le Potentiel érotique de ma femme (Erotický potenciál mé ženy, 2004, česky 2009) cenu Rogera Nimiera. Dalšími oceněnými romány jsou Qui se souvient de David Foenkinos (Kdo si pamatuje na Davida Foenkinose, 2007) – cena Jeana Giona a La Délicatesse (Něžnost, 2009, česky 2012) – cena des Dunes. David Foenkinos se věnuje i psaní fi lmových, komiksových a divadelních scénářů. Foenkinosovy texty jsou prostoupeny lehkostí a vtipem, což je hlavní důvod jeho obliby u čtenářů jak ve Francii, tak po celém světě.