Veronika Faktorová

Veronika Faktorová

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D. (*1979) vyučuje na Ústavu bohemistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jejím badatelským zájmem je literatura 19. století. Odborně se podílela na řešení víceletého mezinárodního projektu Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu (kapitoly v monografiích České literární romantično, 2012; Český a slovenský literární klasicismus, 2017). Samostatně publikovala knihu Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu (2012), připravila rovněž edici cestopisů Josefa Wünsche (K pramenům Eufratu a Tigridu, 2020) a Idy Pfeifferové (Cesta do Svaté země a Egypta, 2022).