T. S. Eliot

T. S. Eliot

Thomas Stearns Eliot (1888–1965) patří k nejvýznamnějším postavám uměleckého a kulturního dění minulého století: jeho Pustá země (1922) má v kontextu modernistické poezie srovnatelný význam jako Joyceův Odysseus v oblasti prózy a jeho programový esej Tradice a individuální talent (1919) je ústředním textem moderní literární kritiky. Eliotovo básnické i kritické dílo bylo ověnčeno nesčetnými oceněními, mezi nimiž vyniká Nobelova cena za literaturu.