Norbert Elias

Norbert Elias

Norbert Elias (1897–1990) je jednou z nejvýznamnějších osobností sociálních věd 20. století. Tento původem německý sociolog, narozený ve Vratislavi, prožil po své emigraci v roce 1933 většinu svého života ve Velké Británii a v Nizozemí. Jeho sociologické práce O procesu civilizace (česky byla vydána v letech (2006–2007) a Dvorská společnost představují základní díla moderního sociologického myšlení.