Bohumil Doležal

Bohumil Doležal

Bohumil Doležal (*1940) je přední český politolog a společenský komentátor. Do veřejného dění se výrazně zapojil už v 60. letech jakožto jeden z nejvýraznějších literárních kritiků legendárního časopisu Tvář, nadvakrát zakázaného komunistickým režimem. Za normalizace se živil mj. jako montér či programátor; přitom se podílel na přípravě ineditních sborníků, sestavoval samizdatové výbory z Karla Havlíčka, Františka Palackého a T. G. Masaryka, patřil k signatářům Charty 77 a spoluzakládal nezávislé opoziční hnutí Demokratická iniciativa. V letech 1990–1992 působil jako poslanec Federálního shromáždění za Občanské fórum/Demokratickou iniciativu, v letech 1992–1993 jako šéf poradců premiéra Václava Klause; roku 1995 spoluinicioval společné prohlášení českých a sudetoněmeckých intelektuálů „Smíření 95“; v letech 1993–2002 přednášel na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2000 vydává internetový politický zápisník Události; své texty rovněž publikuje v českých, slovenských, maďarských, polských a německých novinách a časopisech.