Petra Diestlerová

Petra Diestlerová

Petra Diestlerová (* 1972) vystudovala angličtinu a francouzštinu na katedře překladatelství a tlumočnictví FF UK. Pracuje v nakladatelství, překládá převážně angloamerickou prózu různých žánrů včetně dětské literatury a populárně-naučné texty. Za diplomovou práci Polopřímá řeč jako problém překladatelský obdržela v roce 1996 Bolzanovu cenu. Dvakrát získala tvůrčí prémii v rámci Ceny Josefa Jungmanna udělované Obcí překladatelů, a to v roce 2014 za překlad románu Davida Mitchella Tisíc podzimů Jacoba de Zoeta, a v roce 2016 za nový překlad románu Charlese Dickense David Copperfield.