Michal Ctibor

Michal Ctibor

Michal Ctibor vystudoval latinu a český jazyk a literaturu na FF UK (2015), od r. 2015 působí jako asistent na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK, kde také dokončuje své doktorské studium.