Archie Brown

Archie Brown

Archie Brown je politický vědec a historik. Je emeritním profesorem politologie na Oxfordské univerzitě a emeritním členem St Anthony’s College v Oxfordu. Jako dlouholetý člen Britské akademie byl v roce 2003 zvolen čestným zahraničním členem Americké akademie věd a umění. Zabývá se érou komunismu a studené války a způsoby politického vedení.

Knihy autora