Julia Boydová

Julia Boydová

Julia Boydová je zkušená badatelka a autorka několika knih založených na pečlivém studiu dobových pramenů (např. A Dance with the Dragon: The Vanished World of Peking's Foreign Colony; The Excellent Doctor Blackwell: The Life of the First Woman Physician čiHannah Riddell: An Englishwoman in Japan). Coby žena diplomata strávila několik let (1977–1981) ve Spolkové republice Německo. Byla členkou správní rady Winston Churchill Memorial Trust, v současnosti žije v Londýně.