Petra Ben-Ari

Petra Ben-Ari

Petra Ben-Ari (1983) je orientalistka a překladatelka. Získala magisterský titul v oboru biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Poté vystudovala sinologii na Filozofické fakultě UK a pokračovala komparatistikou na Soulské národní univerzitě v Korejské republice. Absolvovala dvousemestrální překladatelský seminář pro korejskou literaturu pořádaný Literature Translation Institute of Korea. Pracovala jako programová vedoucí v Českém centru Soul. Od roku 2015 se profesionálně věnuje překladu a tlumočení. Překládá korejskou literaturu, okrajově též publikuje kratší odborné texty, články a recenze.