Gallus Anonymus

Gallus Anonymus

Gallus Anonymus byl polský kronikář blíže neznámého původu a životních osudů (teorie o francouzském původu mu získala přezdívku Gallus). Žil ve 12. století a měl zřejmě blízko ke kaplanům polského knížete Boleslava Křivoústého. Je autorem nejstarší polské kroniky (Kronika a činy polských knížat a králů, Argo 2009), v níž vylíčil dějiny polského státu mytických počátků v 8. století do roku 1113.