Daron Acemoglu

Daron Acemoglu

Daron Acemoglu, profesor na MIT, se už dvě desetiletí věnuje zkoumání historických kořenů prosperity, chudoby, vlivu nových technologií na ekonomický růst, zaměstnanost a nerovnost. Spolu s Jamesem Robinsonem napsal knihu o krizi institucí Proč státy selhávají (č. Argo a Dokořán 2015).