Cestujte s Argem časem!

Duben jsme vyhlásili měsícem historické literatury. Argo se jí věnuje konstantně po celou dobu svého působení a historické edice jsou součástí portfolia, na niž jsme skutečně hrdí.

Nakladatelství Argo začalo vydávat historickou literaturu ihned po svém založení na počátku 90. let. Po reedici Sedláčkových Hradů a zámků se rozhodlo k nejambicióznějšímu projektu v České republice: zpřístupnit v českých překladech díla západoevropských historiků, která zásadním způsobem ovlivnila dějinné myšlení a vědomí ve 20. století.

Za tímto účelem jsme založili dvě ediční řady: Historické myšlení a Každodenní život, v nichž doposud vyšlo dohromady přes 160 titulů a jež byly oceněny cenou Magnesia Litera za ediční počin.

K těmto dvěma řadám postupně přibyly další: Dějiny Evropy a především Ecce homo, v níž prozatím vyšlo více než třicet odborných biografií.

Již od samých počátků nakladatelství jsme ale vedle překladové literatury začali vydávat i původní práce českých historiků a historiček. K historii ale patří i prameny. Proto jsme na počátku 21. století založili ediční řadu Memoria medii aevi – Paměť středověku, v níž si je možné přečíst více než třicet knih. Některé historické knihy však v Argu vycházejí i mimo ediční řady.

Za svoji existenci nakladatelství Argo do dnešních dnů vydalo téměř 500 historických titulů. A doufáme, že jich ještě minimálně stejný počet v budoucnosti vydá. Děkujeme za vaši dosavadní přízeň, uděláme vše, abychom si ji udrželi i nadále.

 

Více o  edicích historické literatury naleznete zde: .

 

Na měsíc duben jsme pro Vás také připravili příjemnou slevu 30% na vybrané historické tituly a také jednu báječnou soutěž!

Která významná osobnost antických dějin řekla:

„Místnost bez knih je jako tělo bez duše“

Odpovědi zasílejte do půlnoci 30. 4. 2020 na adresu soutez@argo.cz, ze správných odpovědí vylosujeme 12 výherců, kteří obdrží jednu z knih: Cestovatelé ve třetí říši, Jan Lucemburský nebo Husitská kronika. Vylosované zveřejníme začátkem května a budeme je kontaktovat.