0 TU: Ozvěny vzdáleného světa

O2

Kam Jelentar je můj dobrý přítel. Poprvé mi o sobě dal vědět kolem roku 2000, kdy mi v obsáhlé korespondenci představil svůj neobvyklý záměr. Jeho zprávy jsem zprvu považoval za fantaskní výplod nějakého vykutáleného vtipálka – vždyť cožpak lze věřit někomu, kdo po vás naléhavě požaduje vydání svého díla, načež zjistíte, že jazyk, ve kterém je text sepsán, neexistuje v žádné ze světových lingvistických databází? Můj sarkasmus však rychle vystřídal údiv nad záplavou argumentů, kterými mi Kam trpělivě obhajoval, proč je české vydání dobrý nápad. Na Coraabu je jeho kniha komerční hit, proč by se dobře neprodávala i u nás?

Trvalo bezmála patnáct let, než jsem našel odvahu pustit se do překladu kruhopisu s tajuplným názvem 0 Tu (původně se text jmenoval Tal Ytterbia: Život a doba těžebních Pánů, což Kam Jelentar z marketingových důvodů změnil, jelikož název by na čtenáře působil příliš historizujícím dojmem). Přesně takovou dobu mi trvalo osvojit si do detailu všechna pomyslná zákoutí svérázného coraabského jazyka, ve kterém byl materiál napsán (lépo řečeno nakroužen ve spletitých ideogramech).

Nyní je dílo konečně dokonáno. Životopisný opus se vrací do dávné minulosti Coraabu a očima stárnoucí mocnářky pojednává o strastiplné cestě jeho prvních kolonistů. Jelentar se mi svěřil, že on sám není autorem a že pouze překroužil původní, mnohem starší text. Zajímavé je, že pravdivost drtivé většiny informací v něm obsažené potvrdili archeologové. To mé práci dodalo zcela nový rozměr – pod mýma rukama se nachází kus autentické historie cizího světa. Musím přiznat, že je to skutečně zvláštní a neopakovatelný pocit. Doufám, že i na vás 0 Tu zapůsobí svou odzbrojující autenticitou i pohnutým osudem její ústřední aktérky. Okamžik jeho vydání se nezadržitelně blíží.