Chen Yingning

Chen Yingning

CHEN YINGNING (1880–1969) absolvoval nejdříve císařské zkoušky a vystudoval Vysokou školu práva a politických věd v Anhui. Po studiích ovšem odmítl úřednickou kariéru, místo toho odešel do hor, putoval po taoistických chrámech, hledal učitele, studoval taoismus a navštěvoval přátele. Taoismu věnoval přes šedesát let svého života a pronikl do hloubky dechových cvičení a umění budování životní síly. Ve třicátých letech pracoval jako šéfredaktor časopisu Taoistické ctnosti a Taoistického měsíčníku, napsal také řadu knih o taoismu. V roce 1957 se stal zástupcem ředitele Čínské taoistické asociace, později pak i jejím předsedou. V taoistické komunitě si vydobyl velké uznání.