Gian Luca Potesta

Gian Luca Potesta

Gian Luca Potesta (* 1952) působí jako profesor středověkých dějin na Universita Cattolica del S. Cuore v Miláně. Věnuje se především problematice církevních a náboženských dějin s důrazem na apokalyptickou a vizionářskou literaturu. K jeho nejvýznamnějším knihám patří Storia ed escatologia in Ubertino da Casale (1980), Il tempo dell’apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore (2004). Nejnověji pak společně s Giovannim Vianem publikoval v roce 2014 Dějiny křesťantsví – Storia del cristianesimo.