Wojciech Eichelberger

Wojciech Eichelberger

Wojciech Eichelberger (* 1944) je polský psycholog, psychoterapeut, kouč a spisovatel. Po absolvování studia na fakultě psychologie Varšavské univerzity v roce 1968 pracoval více než dva roky v psychiatrických léčebnách – mj. v experimentálním oddělení léčby, v terapii s alkoholiky. Roku 1973 spoluzaložil Oddělení terapie a vývoje osobnosti OTIRO (Oddział terapii i rozwoju osobowości) a o 5 let později stál u zrodu Psychoedukační laboratoře, první instituce v Polsku zabývající se psychoterapií, tréninkem a školením (koučinkem). Zcela zásadní vývoj pro něj mělo absolvování stipendijního programu Institutu Psychoterapie Gestalt v Los Angeles, kde se setkal se zen-buddhismem. Od roku 2004 je spolutvůrcem a ředitelem varšavského Institutu Psychoimunologie (IPSI). Ve svých vzdělávacích a terapeutických projektech se zaměřuje na koncepci integrální terapie, která kromě psychiky bere ohled také na tělo, energii a spiritualitu člověka. Je autorem knih a článků z oboru psychologie, fejetonů a esejů v mnoha polských denících a časopisech, spolupracoval na přípravě televizních pořadů popularizujících psychologii jako vědu, podílel se i na pořadu televize TVP2 s názvem Okna.