Wolfgang Behringer

Wolfgang Behringer

Wolfgang Behringer (*1956) je německý historik, který se věnuje kulturním dějinám raného novověku a přednáší na univerzitě v Saarbrückenu. Specializuje se na dějiny čarodějnictví a v poslední době i na dějiny klimatických změn. K jeho nejvýznamnějším pracím patří Hexenverfolgung in Bayern: Volksmagie, Glaubenseifer und Staatsräson in der frühen Neuzeit (1987); Thurn und Taxis. Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen (1990); Kulturgeschichte des Klimas. Von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung (2010); Tambora und das Jahr ohne Sommer. Wie ein Vulkan die Welt in die Krise stürzte (2015).