Josef Šusta (1874-1945)

Josef Šusta (1874-1945)

Český historik evropského rozhledu

rok vydání – 31. 3. 2020
Doporučená cena není stanovena

Kniha pojednává o jednom z nejvýznamnějších českých historiků moderní doby. Autor se v ní snaží zachytit základní rysy jeho osobnosti s důrazem na jeho badatelskou i univerzitní dráhu. Josefa Šustu pojímá jako odborníka s širokým rozhledem po českých a obecných dějinách. Velkou pozornost věnuje i jeho literárním schopnostem a kvalitám, jimiž převyšoval většinu svých kolegů. Svébytnou část knihy tvoří také úvahy o Šustově angažování se ve veřejném životě, s důrazem na jeho ministerskou funkci a na práci v Mezinárodním výboru historických věd. Šustův život autor nepodává jako izolovaný příběh, naopak usiluje o výklad dějepiscova osudu na pozadí politické, společenské a kulturní situace od konce 19. století do konce druhé světové války.

  • kniha

Bibliografické údaje

Jazyk česky
Vazba neurčeno
Produkt kniha
Vydání 31. 3. 2020
Nakladatel Argo

Přečteno jedním dechem?

Tisíce nerozhodných čtenářů bezradně bloudí mezi tituly. Nechte jim tu recenzi a nenechte je zoufat.

Nepovinné

Další knihy od tohoto autora

Tento autor u nás momentálně nevydává žádnou jinou knihu.