Zjevení a proroctví v prostředí českého pobělohorského exilu

Zjevení a proroctví v prostředí českého pobělohorského exilu

rok vydání – 31. 3. 2020
Doporučená cena není stanovena

Práce čtyř autorů edičně zpřístupňuje a interpretuje texty zjevení a proroctví vydávané, opisované a čtené v prostředí českého pobělohorského exilu od 20. do 60. let 17. století. Edice i textová analýza se zaměřuje na zjevení Kryštofa Kottera, Kristiny Poniatowské a Mikuláše Drabíka, jež publikoval a v evropském měřítku zpopularizoval J. A. Komenský. Zahrnut je i výbor z kroniky Václava Nosidla z Geblic, přinášející doklady o šíření a recepci proroctví.
Texty vybrané pro edici nebyly dosud v moderní době edičně zpřístupněny. Doprovodné studie přinášejí analytické rozbory jednotlivých vydávaných textů a nabízejí i několik interpretačních klíčů, pracujících s koncepty specifi ckého učeneckého eschatologického diskursu, politicko-náboženské propagandy, literárního žánru či konfesijní mentality.

  • kniha

Bibliografické údaje

Jazyk česky
Produkt kniha
Vydání 31. 3. 2020
Nakladatel Argo

Přečteno jedním dechem?

Tisíce nerozhodných čtenářů bezradně bloudí mezi tituly. Nechte jim tu recenzi a nenechte je zoufat.

Nepovinné

Další knihy tvůrců titulu

Tento autor u nás momentálně nevydává žádnou jinou knihu.

Tento autor u nás momentálně nevydává žádnou jinou knihu.

Tento autor u nás momentálně nevydává žádnou jinou knihu.